Quick MenuleftMenu

content

Leisure Activities

Home观光旅游旅游名胜休闲

孟芳CC
Maenbang CC Photo
位置
近德面上孟芳里山7-1
咨询电话
孟芳高尔夫球场 (☎ : 033-576-0780)

介绍

孟芳海边内大海与松林相映成趣,设有最佳舒适环境的6洞规模室内练习场、休息室及酒店式公寓等。

画廊

  • Maenbang CC Photo
  • Maenbang CC Photo
  • Maenbang CC Photo
  • Maenbang CC Photo
  • Maenbang CC Photo
  • Maenbang CC Photo

位置

location